Monday, June 26, 2006

Kefira Kefira Kefira by Mis-nagid

Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira. Kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira.

Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira.

Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira. Kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira. Kefira kefira. Kefira kefira kefira. Kefira kefira kefira kefira kefira kefira kefira.

Oh come on. You knew I'd be posting nothing but kefira.

No comments: